O portalu

Portal „PoTRaGA“ je izrađen u sklopu projekta ”PoTRaGA – Portal za Tržište Rada, razvoj Gospodarstva i mjere Aktivne politike zapošljavanja” Cilj projekta ”PoTRaGA” je olakšati pristup tržištu rada za dugotrajno nezaposlene mlade osobe sa srednjom stručnom spremom kroz promociju poduzetništva i cjeloživotnog učenja. Projektom se doprinijelo povećanju mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja ciljne skupine dugotrajno nezaposlenih mladih osoba sa srednjom stručnom spremom kroz prekvalifikaciju i podizanje razine njihovog znanja o poduzetništvu te uspostavi ravnoteže između ponude i potražnje na tržištu rada kreiranjem portala specijaliziranog za potrebe lokalnog tržišta rada.

Projekt „PoTRaGA“ odabran je za sufinanciranje na pozivu za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom ”Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja”, u sklopu IV. Komponente programa IPA – Razvoj ljudskih potencijala. Dana 18. studenog 2013. godine potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta ”PoTRaGA”, između ugovornog tijela Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU, s jedne strane, i nositelja projekta Grada Zadra, s druge strane. Projekt je vrijedan ukupno 132.551,95 EUR-a, od čega je 82,34 %, odnosno 109.151,26 EUR-a, sufinancirano od strane Europske unije. Provedba samog projekta započela je 19. studenog 2013. godine, odnosno prvog radnog dana nakon potpisivanja Ugovora, a u suradnji pet partnerskih organizacija (Grad Zadar, Razvojna agencija Zadarske županije – ZADRA, Hrvatski Zavod za zapošljavanje – Područni ured Zadar, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Zadar i Obrtnička komora Zadarske županije). Tijekom 15 mjeseci trajanja provedbe projektom je koordinirao nositelj Grada Zadar. Provedba projekta je završila 18 veljače 2015. godine.

Najvažnije aktivnosti provedene kroz projekt su profesionalna prekvalifikacija i edukacija o osnovama poduzetništva te izrada portala za tržište rada, razvoja gospodarstva i mjera aktivne politike tržišta rada.

Profesionalna prekvalifikacija i edukacija o osnovama poduzetništva obuhvatila je jačanje kapaciteta dugotrajno nezaposlenih mladih osoba kroz stjecanje znanja i sposobnosti izvan svojih osnovnih profesija, konkretno kroz prekvalifikaciju i certificiranje u grafičke i web dizajnere.

Izrada portala za tržište rada, razvoja gospodarstva i mjera aktivne politike tržišta rada omogućila je olakšani pristup informacijama i izravnu komunikaciju svih dionika na lokalnom tržištu rada. Navedena aktivnost se tijekom provedbe projekta ostvarila kroz tri međusobno povezane podaktivnosti: okruglim stolovima o sadržaju budućeg portala i uzrocima neravnoteža ponude i potražnje na tržištu rada uz sudjelovanje predstavnika svih dionika na tržištu rada, izradom i razvojem portala te izgradnjom Wi-Fi pristupnih točaka i povezane računalne infrastrukture.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr.


Kontakt osoba za projekt:
Josip Milić
Grad Zadar
Upravni odjel za EU fondove
Narodni trg 1
23000 Zadar
Tel: 023/208-006
e-mail: josip.milic@grad-zadar.hr

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Grada Zadra.

futuro