Edukacija - Objavljeno 07.07.2020 -

Posljednja dva webinara za poduzetnike - motivacija, samomotivacija i CRM

Posljednja dva webinara za poduzetnike - motivacija, samomotivacija i CRM Autor slike: 0

Inovativni Zadar u sklopu provedbe projekta "Usluge za mala i srednja poduzeća" provodi seriju webinara za poduzetnike. Kroz mjesec lipanj i početkom srpnja održano je pet webinara koji su se doticali svih relevantnih poduzetničkih tema - počevši od samog osnivanja poduzeća pa sve do markup-ova i grešaka u oglasima. Preostala su još dva, predavača Velimir Sriće - redovnog profesora ekonomije na Sveučilištu u Zagrebu, eksperta Svjetske banke za upravljanje promjenama, te počasnog člana HHO-a.

U petak, 17. srpnja tema predavanja bit će "Motivacija i samomotivacija", dok je tema zadnjeg predavanja koje će se održati 24. srpnja "Customer relationship managment". Prijave su moguće klikom na link.

futuro