Edukacija - Objavljeno 01.10.2019 -

Za privlačenje EU sredstava spremno 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije

Za privlačenje EU sredstava spremno 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije Autor slike: 0

Zahvaljujući projektu Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano je za pripremu i provedbu EU projekata. Verificirani programi obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova provodili su se u Zadru i Benkovcu, nakon čega su organizirane specijalizirane edukacije u području EU fondova kako bi polaznici stekli specificirana i iznimno tražena znanja o tome kako pripremiti projekte za Program ruralnog razvoja, kako izraditi Analizu troškova i koristi, investicijsku studiju, studiju izvodljivosti, itd.

Završna konferencija projekta održat će se u prostorijama zadarskog poduzetničkog inkubatora Inovativni Zadar na adresi Grgura Budislavića 99, Zadar, u srijedu, 2. listopada s početkom u 12.00 sati.

Konferenciji će nazočiti i polaznici edukacije jer će dio programa biti i svečana dodjela uvjerenja o stečenom zvanju Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te predstavnici partnera, naime ovaj projekt provodi Pučko otvoreno učilište Algebra u partnerstvu s Gradom Zadrom, Gradom Benkovcem i Agencijom za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA.

Bit će to ujedno prilika poslodavcima da upoznaju  polaznike edukacije, a možda i svoje buduće zaposlenike. 

Svoj dolazak potvrdite ispunjavanjem prijavnice

futuro