Natječaji i potpore - Objavljeno 18.03.2020 -

Paket od 63 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa

Paket od 63 mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa Autor slike: 0

Na sjednici održanoj u utorak, Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa. Radi se o ukupno 63 mjere koje obuhvaćaju gotovo sve gospodarske resore Vlade s glavnim ciljem očuvanja radnih mjesta te isplate plaća. Same mjere usklađene su s gospodarskim udruženjima i sindikatima, kao i sa zajedničkim europskim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta od koronavirusa.

Kako je istaknuto na samoj sjednici, ovaj prvi set mjera horizontalnog je karaktera i odnosi se na one koji već osjećaju ili će tek osjetiti posljedice epidemije. To podrazumijeva odgodu plaćanja javnih davanja, konkretno odgodu plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit te doprinosa na plaće u razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produženja na još tri, a nakon toga omogućuje se obročna otplata duga na 24 mjeseca.

Uskoro uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 zajmovi“

Set mjera za financijsku likvidnost uključuje moratorij na obveze prema HBOR-u i komercijalnim bankama, odobrenje kredita za likvidnost za isplatu plaća i dobavljača te reprogram drugih obveza. Također, od idućeg tjedna na raspolaganju će biti 114 milijuna kuna za obrtna sredstva mikro i malim poduzetnicima (do iznosa od 25.000 EUR) kroz financijski instrument „ESIF Mikro zajmovi“, kojeg provodi HAMAG-BICRO. Otprilike tjedan dana kasnije, uz pomoć europskih sredstava, putem iste agencije provodit će se i tzv. „Korona krediti“, odnosno uspostavit će se novi financijski instrument „COVID-19 zajmovi, u iznosu od 380 milijuna kuna, koji će služiti malim i srednjim poduzetnicima za obrtna sredstva, najavio je ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat. Isto tako, može se očekivati kako će i građanima biti omoguće odgoda plaćanja kreditnih rata, također na tri mjeseca.

Najavljeni su i beskamatni zajmovi općinama, gradovima i županijama, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranju (HZZO) i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) do visine poreza na dohodak, prireza i doprinosa čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata.
Odobrenje novih kredita za likvidnost gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama) u suradnji s poslovnim bankama, još je jedna od predstavljenih mjera.

Tu je i bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana - za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.
Nadalje, navedena je i ubrzana isplata 75 posto potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz zahtjev za plaćanje, a ostalih 25 posto po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25 posto iznosa.

Mjere iz sektora turizma, poljoprivrede te mora, prometa i infrastrukture

Iz resora turizma najavljena je odgoda plaćanja turističke članarine za gospodarske subjekte i privatne iznajmljivače, kao i plaćanje turističke pristojbe za privatne iznajmljivače (paušal). Tu su i potpore za programe financiranja obrtnih sredstava i poboljšanja likvidnosti ugroženih gospodarstvenika u turizmu, kao i odgoda plaćanja naknade za korištenje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima.

Što se tiče mjera iz resora Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, istaknuto je kako će se privremeno obustaviti naplata naknada za dozvole za izvanredni prijevoz na javnim cestama u razdoblju do 1. lipnja 2020., kao i privremena odgoda sezonskog povećanja cestarine za 10 posto za vozila IA, I i II skupine, u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna. Tu je i privremeno produženje sezonskog „zimskog“ ENC popusta (koji prestaje 31. ožujka) do 1. lipnja 2020. te dodatni popust od 7 posto za vozila EURO VI za vozila III i IV skupine koja koriste ENC, uz naknadno plaćanje kreditnom/naftnom karticom tijekom godine dana. Iznijeta je i preporuka lučkim upravama za odgodu plaćanja stalnog dijela koncesijskih naknada i pristojbi za korištenje operativne obale u lukama otvorenim za javni promet.

Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je financijski paket mjera vrijedan oko 350 milijuna kuna. Uz ostalo, uvodi se povećanje sredstva za potpore male vrijednosti za sektor ribolova i akvakulture te financiranje ambalaže za proizvode ribarstva uz prethodno odobrenje Europske komisije. Među mjerama je i odgoda roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama za drvne sortimente – prerada drva i proizvodnja namještaja, kao i odgoda plaćanja zakupnine i koncesijskih naknada za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske.

futuro