Natječaji i potpore - Objavljeno 16.11.2021 -

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte sa sjedištem u Zadru

Potpore za tradicijske i umjetničke obrte sa sjedištem u Zadru Autor slike: 0

Otvoren je Javni poziv Grada Zadra za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2021. godinu.

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene: poboljšanje uvjeta rada u radionici / poslovnom prostoru, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukacije vlasnika, zaposlenih i naučnika, izlaganje na specijaliziranim sajmovima, izrada promidžbenog materijala, financiranje godišnjih troškova energenata i obveza prema Gradu Zadru (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak), stjecanje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta.

Najviše se može dodijeliti 30 potpora, a najviši pojedinačni iznos potpore je 10.000 kuna.

Više informacija o načinu prijave i potrebni obrasci dostupni su na linku.

futuro