Natječaji i potpore - Objavljeno 16.03.2020 -

U Benkovcu u tijeku dva projekta za edukaciju nezaposlenih

U Benkovcu u tijeku dva projekta za edukaciju nezaposlenih Autor slike: 0

Grad Benkovac trenutno provodi dva projekta u sklopu kojih nezaposlenim osobama omogućava stjecanje novih znanja i vještina te zaposlenje.

- Projekt "Nauči, usavrši, pokreni - Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina" trenutno je još uvijek u provedbi i pri kraju je. Ciljana skupina koja se prijavila i ušla u projekt odslušala je predavanja, odrađuje terensku nastavu i dobit će verificirane diplome koje će im biti upisane u e-radne knjižice. Osim stručnih predavanja svih 30 polaznika je prošlo verificiranu edukaciju funkcioniranja i vođenja poslovanja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) i motivacijsko - komunikacijsku radionicu, ističe voditelj projekta Manolo Jure Birkić.

Kroz program zapošljavanja žena "Zaželi" ciljana će skupina svojom prekvalifikacijom i dodatnim usavršavanjem za njegovateljice (5 žena) i gerontodomaćice (5 žena) proširiti svoja znanja i vještine i na taj način postati konkurentnije na tržištu rada.

Nakon završetka prekvalifikacije i dobivanja stručnih certifikata sudionice projekta bit će zaposlene dvije godine u sklopu „Centra za pomoć i njegu u kući Sv. Ante Benkovac" te kroz svoja stečena znanja i vještine pružiti socijalne usluge za 20 krajnjih korisnika koji nisu dosadašnji korisnici Centra, osoba koje se ne mogu brinuti same za sebe, koje imaju poteškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i kojima je potrebna njega i pomoć u kući, a sve kako bi im se povećala razina kvalitete njihovog života.

Centar za socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za pomoć i njegu Sv. Ante Benkovac kao partneri na projektu sudjeluju s ciljem poticanja i povećanja mogućnosti za zapošljavanje pripadnica ranjivih skupina koje će ublažiti nezaposlenost, potaknuti socijalnu uključenost, povećati razinu socijalnih usluga i kvalitetu života osoba u nepovoljnom položaju, odnosno starijih i nemoćnih osoba kojima je potrebna pomoć jer su u nemogućnosti adekvatno brinuti o sebi i odrađivati svakodnevne aktivnosti.

futuro