Opće vijesti - Objavljeno 27.05.2019 -

Info dan u COIN-u: Kako dobiti potporu za inovaciju?

Info dan u COIN-u: Kako dobiti potporu za inovaciju? Autor slike: 0

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije - INOVAcija, kao prepoznati centar u provođenju Programa provjere inovativnog koncepta, u suradnji s agencijom HAMAG BICRO poziva vas na info dan koji će se održati u petak 31. svibnja u 11 sati u multimedijalnoj dvorani COIN coworking prostora.

Povod održavanja info dana je otvaranje javnog poziva za zaprimanje projektnih prijava za Program provjere inovativnog koncepta (PoC8). Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su: poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici ili fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC8 natjecatelj.

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 100.000 kn do najviše 500.000 kn u trajanju do najviše 12 mjeseci. Krajnji rok za podnošenje prijava prepoznatom centru je 2. rujna.

Sudionicima info dana predstavit će se javni poziv PoC8 te pojasniti što se ovim pozivom traži kako bi prijavitelji napisali kvalitetnije prijave.