Opće vijesti - Objavljeno 26.08.2020 -

Predložite inovaciju godine!

Predložite inovaciju godine! Autor slike: 0

Udruga inovatora Hrvatske objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu godišnje nagrade "Inovacija godine" za 2019. godinu.

„Inovacija godine“ dodjeljuje se za komercijaliziranu inovaciju, kao priznanje unaprjeđivanju i promicanju inovatorstva i inovativnog promišljanja u funkciji podizanja inovativnosti i konkurentnosti gospodarstva Republike Hrvatske.

Nagrada se dodjeljuje inovativnim pojedincima, državljanima Republike Hrvatske ili autorskim timovima čiji su članovi državljani Republike Hrvatske.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu dati članovi Udruge inovatora Hrvatske, znanstvene i druge javne ustanove, udruge građana, te sve pravne i fizičke osobe.

Prijavitelj je dužan obrazac vlastoručno potpisati čime pod moralnom i materijalnom odgovornošću jamči za istinitost podataka navedenih u obrascu. Obrascu se obvezatno prilaže životopis autora inovacije. Obrazac i životopis dostavljaju se elektroničkim putem na adresu uih@inovatorstvo.com ili putem pošte/osobne dostave, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Udruga inovatora Hrvatske Dalmatinska 12, HR - 10000 Zagreb s naznakom Prijava za godišnju nagradu „Inovacija godine“.

Rok za predaju prijedloga je 18. rujna 2020. godine do 16 sati, bez obzira na način dostave.

Dobitnik Nagrade javno se objavljuje i proglašava na svečanosti koja će se održati u listopadu.

Više informacija pogledajte ovdje.

futuro