Opće vijesti - Objavljeno 03.12.2018 -

Razvoj osobnih vještina za veći poslovni uspjeh

Razvoj osobnih vještina za veći poslovni uspjeh Autor slike: Adam Vidas Pitanja na koja ćete danas odgovarati kada konkurirate za neki posao, sve su manje "Koju ste školu završili?", a sve su bliža sljedećima: “Volite li raditi u timu?”, "Kako se nosite sa stresom?” ili “Jeste li uspješni u komuniciranju s ljudima?”, „Kakvi ste u rješavanju konflikata? "…

Danas poslodavci žele znati koliko ste "jaki" na području vještina koje se popularno zovu "soft skills" ili „meke“ vještine jer ćete s tim vještinama biti učinkovitiji i kvalitetniji na poslu i dati bolje rezultate.

Ako imaš između 15 i 29 godina, mlad/a si, student/ica, nezaposlen/a, prijavi se na besplatnu radionicu “soft skills”!

Ova radionica upravo želi potaknuti taj razvoj osobnih vještina koje mladima mogu omogućiti prednost nad konkurencijom pri selekciji za posao, koje su bitne pri zapošljavanju općenito, a koje se ujedno uvelike odražavaju i na kvalitetu svih ostalih aspekata života. Preciznije, primjenom različitih tehnika sudionici radionice će se obučiti na koji način vrednovati sebe, svoje prednosti i nedostatke u kontekstu tržišta rada, ali i općenito.

Što ćemo raditi na radionici:

  • Kroz rad na primjerima demonstrirat ćemo kako predstaviti sebe poslodavcu na adekvatan način.

  • Ukazat ćemo i demonstrirati važnost ovladavanja verbalnim i neverbalnim aspektima komunikacije pri zapošljavanju, ali i općenito u životu.

  • Dati smjernice za poboljšavanje komunikacijskih vještina i kako ih adekvatno koristiti u svrhu samoprezentacije.

  • Kroz rad na primjerima ukazati na načine prepoznavanja i traženja poslovnih prilika koje su u skladu s vlastitim osobinama i kompetencijama… i još mnogo toga!

Na radionici će se fokus usmjeriti na razvoj vještina (samo)prezentacije, a za čije je adekvatno korištenje potrebno ovladati i vještinama komuniciranja, emocionalne regulacije i emocionalne inteligencije općenito, organizacijskim vještinama te motivacije.

# Soft skills - Razvoj osobnih vještina

Jednodnevna besplatna radionica će se održati u prostoriji Udruge CINAZ (Andrije Medulića 2) s početkom u 12:00 sati.

Termini su: srijeda 5.12. , četvrtak 6.12., ponedjeljak 10.12., srijeda 12.12. 2018. godine.

Molimo vas da se prijavite na željeni termin najkasnije dan prije održavanja radionice na : udrugacinaz@gmail.com ili na 095 856 0454.

Edukacija # Soft skills - Razvoj osobnih vještina dio je ciklusa edukacija na temu Razvoj osobnih i poslovnih vještina koji je započeo 15. listopada 2018. godine a provodi se u sklopu projekta "VR Laboratorij za mlade".

Ukupna vrijednost: 692.833,11 HRK

Sufinanciranje iz ESF-a: 588.950,64 HRK (85%)

Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Poziv: Podrška programima usmjerenim mladima

Razdoblje provedbe: 18/5/2018 - 18/11/2019

Korisnik: Grad Zadar

Partneri: Prirodoslovno-grafička škola Zadar, Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti Cinaz i Udruga apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat

Organizacija radionica je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.