Povećana financijska alokacija za projekt zapošljavanja žena Opće vijesti - Objavljeno 18.02.2018 -

Povećana financijska alokacija za projekt zapošljavanja žena

Nakon petomjesečnog prekida ponovno je otvoren Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena“ koji se provodi u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ Riječ je o najvećem i najbržem natječaju u sklopu Europskog socijalnog fonda, za socijalno uključivanje i integraciju ranjivih skupina na tržište rada.

Besplatna prezentacija paketa mjera aktivne politike zapošljavanja Opće vijesti - Objavljeno 12.02.2018 -

Besplatna prezentacija paketa mjera aktivne politike zapošljavanja

U suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanjem Područnim uredom Zadar, Udruženje obrtnika organizira prezentaciju paketa mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti HZZ-a, na kojoj će biti prezentirani uvjeti i načini korištenja sredstava za provođenje mjera u 2018. godini.